Privacy

Privacy

Bij Sabores de Portugal hechten we veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van onze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kunt u anoniem raadplegen.

Verzamelen van gegevens

De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via de website of door middel van bestelformulieren, antwoordkaarten en -coupons.
In dit overzicht staat wanneer wij uw gegevens nodig hebben:

Indien u via deze website bestellingen plaatst, vragen wij naar uw (bedrijfs-)naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrieven. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van de website.

Voor het technisch functioneren van de zoekfunctie is het noodzakelijk dat er een cookie op uw computer geplaatst wordt. Deze bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de verantwoordelijkheid van Traça/Sabores de Portugal vallen. Traça/Sabores de Portugal is dus op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan die door hen via hun website worden verzameld. 

Doel en verwerking van (persoons-)gegevens

Met het vastleggen van gegevens zoals bezoekdatum, tijdstip en duur van uw bezoek aan de website van Sabores de Portugal proberen wij steeds de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.
Voor het gebruik van (persoons-)gegevens zoals (bedrijfs-)naam en adres geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat adressen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Wijzigingen Privacy Policy

Traça/Sabores de Portugal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u naar aanleiding van voorgaande informatie opmerkingen of aanvullende vragen hebben helpen we u graag verder. Op de homepage vindt u alle informatie om ons op de door u gewenste wijze te contacteren.

X