Disclaimer

Bij het gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

Traça / Sabores de Portugal draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Traça / Sabores de Portugal niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Traça / Sabores de Portugal staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk, of geschikt voor een bepaald doel is.

Traça / Sabores de Portugal is niet aansprakelijkheid voor schade aan uw computer:

• a. Toegebracht door de website

• b. Voortvloeiend uit (verkeerd) gebruik van de website

• c. In enig ander opzicht, verband houdend met (het gebruik van) de website

• d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is Traça/Sabores de Portugal gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Traça/Sabores de Portugal behoudt zich het recht voor, om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

Traça/Sabores de Portugal behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Traça/Sabores de Portugal niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Traça/Sabores de Portugal is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

Traça/Sabores de Portugal behoudt zich het recht voor, om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

De gebruiker vrijwaart Traça/Sabores de Portugal, de werknemers van Traça / Sabores de Portugal, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Mocht u naar aanleiding van voorgaande informatie opmerkingen of aanvullende vragen hebben helpen we u graag verder. Op de homepage vindt u alle informatie om ons op de door u gewenste wijze te contacteren.