Wet Kopen op Afstand

De meeste mensen hebben wel eens gehoord van de “Wet verkopen op afstand”, maar wat houdt deze nu eigenlijk in? Als service naar onze klanten bieden wij onderstaand een algemene uitleg van deze wet zodat u zich een beeld kunt vormen van wat u van ons mag verwachten. Voor specifieke informatie over wat u van ons mag verwachten verwijzen we u naar de Algemene Voorwaarden en de overige informatie op deze website. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.

Deze wet beschermt consumenten tegen de risico’s bij het sluiten van een (koop)overeenkomst op afstand zoals via het internet (maar ook telefoon, fax en post vallen binnen deze wet). Daarvoor wordt een webwinkelier een aantal verplichtingen opgelegd.

Hieronder vindt u een overzicht van de verplichtingen die van toepassing zijn op de producten die door Sabores de Portugal worden aangeboden.

Informatieplicht webwinkelier

Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Deze is verplicht in ieder geval de volgende zaken vooraf aan de consument te vermelden:

zijn identiteit en adresgegevens

de belangrijkste kenmerken van het product

de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn

de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst

de eventuele leveringskosten

de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard

eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement

de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering

het herroepingrecht van de consument

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken

het bezoekadres van de vestiging waar de consument met zijn klachten terecht kan

de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar

De consument moet daarnaast een schriftelijke bevestiging krijgen dat de totstandkoming van de overeenkomst bekrachtigd. De hierbij geldende regel is dat de consument deze bevestiging ‘duurzaam’ ontvangt. Dat betekent dat het bericht opgeslagen en bewaard kan worden, bijvoorbeeld op harde schijf of opslagmedium. Een bevestigings e-mail volstaat.

Rechten van de consument

De consument heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. De webwinkelier mag hiervoor geen kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de webwinkelier deze binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

Wanneer er niet is voldaan aan bovengenoemde informatieplicht, dan is er sprake van een opzegtermijn van drie maanden. Als de webwinkelier vervolgens alsnog voldoet aan de informatieplicht, dan geldt, vanaf het moment dat dit kenbaar is gemaakt aan de consument, weer de gebruikelijke opzegtermijn van zeven dagen.

Alleen de consument geniet bescherming. Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

De informatie in dit hoofdstuk is een niet volledige opsomming van punten om onze klanten te voorzien van meer informatie omtrent de “Wet (ver)kopen op afstand”. Wij wijzen u er nogmaals op dat wij u deze informatie aanbieden als extra service. Mocht u volledige informatie wensen omtrent deze wetgeving verwijzen wij u naar www.overheid.nl, Staatsblad 617. Meer algemene informatie over deze wet kunt u vinden via bijvoorbeeld Google.

Mocht u naar aanleiding van voorgaande informatie opmerkingen of aanvullende vragen hebben helpen we u graag verder. Op de homepage vindt u alle informatie om ons op de door u gewenste wijze te contacteren.